U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

понедељак, 31. октобар 2016.

Mi :)


zadaci


Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi

kg


ubrzanje





V



ρ- ro

dužina




N




Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi


Q


mol


zapremina








μ

elastična sila





Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi


T

sila trenja




m/s²


gustina





l



g





Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi
rezultantna sila





a


km/h



g/m³




E

pređeni put





Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
definicija

m


vrijeme




J




A

ubrzanje





km



Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi

s




Fel

brzina




N


ubrzanje





P



Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi


t

površina




min




G

početna brzina




m/s