U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

понедељак, 31. октобар 2016.

Mi :)


zadaci


Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi

kg


ubrzanje

Vρ- ro

dužina
N
Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi


Q


mol


zapremina
μ

elastična sila

Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi


T

sila trenja
m/s²


gustina

lg

Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi
rezultantna sila

a


km/hg/m³
E

pređeni put

Fizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
definicija

m


vrijeme
J
A

ubrzanje

kmFizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi

s
Fel

brzina
N


ubrzanje

PFizička
veličina
Mjerna jedinica
Oznaka fizičke veličine
Formula te veličine ili
formula iz koje se izvodi


t

površina
min
G

početna brzina
m/s