U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

OSMI RAZRED

8. razred
MAJ I TOPLOTA I TEMPERATURA ZA KRAJ 

IX nedelja 


SATNICA OCJENJIVANJA -  PONEDELJAK 25.04.2020. 

-učenici  8-1- uvid u bodovnu listu u 16:00 h; slanje domaćih do 16:45h,
-učenici  8-2- uvid u bodovnu listu u 17:00 h; slanje domaćih do 17:45h,
-učenici  8-3- uvid u bodovnu listu u 18:00 h; slanje domaćih do 18:45h,
-učenici  8-4- uvid u bodovnu listu u 19:00 h; slanje domaćih do 19:45h,
-učenici  8-5- uvid u bodovnu listu u 19:00 h; slanje domaćih do 19:45h,


KRITERIJUMI OCJENJIVANJA ZA 7. I 8. NEDELJU 

Zadaci

Bodovi za predaju rada

Bodovi za tačnost i orginalnost

Ukupan broj poena

Temperatura - teze

1

1

2

Unutrašnja energija  – teze

1

1

2

Toplotna razmjena – teze i pitanja

1

1

2

Količina toplote – računski zadaci

1

1

2

Temperatura – računski zadaci

1

1

2

Konkurs – kosmos

0- 5

5

Prisustvo nastavi

4*0,5  fotografija prisustva

2

Ukupno

17

Takmičenje

Bonus poeni  na sve zadatke

Max 5


 

Ocjene

Broj bodova

1

0-6

2

7-10

3

11-13

4

14,15

5

16, 17VIII nedelja 


linkovi za rad: 

Količina toplote - računski zadaci:  https://www.youtube.com/watch?v=t31ra3g3G_8&feature=youtu.be

zadaci:VII nedelja 

TEMPERATURA | Sve je fizika


linkovi : 
 1. https://svejefizika.wordpress.com/video-7/temperatura/
 2. https://fizikalac.wixsite.com/fizikalac/temperaturne-skale
 3. http://static.astronomija.org.rs/teorije/temperatura/temperatura.htm
 4. https://fizis.rs
 5. https://www.metric-conversions.org/sr-latn/temperatura/celzijus-u-kelvin.htm
 6. https://www.stem.ba/fizika/tutorijali/item/39-temperatura
 7. https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy-guest/91daaeb6-b12a-48bb-982a-1c3614971f62/html/2900_Temperatura.html
 8. https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy-guest/9fa73ce9-74d3-4c51-9a14-c976650188a6/html/7168_Mjerenje_temperature.html
 9. https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1036886&print=yes
 10. https://www.df.uns.ac.rs/wp-content/uploads/publikacije/zeljka_tomasev_-_master_rad_-_u_boji_rad_(f1-60).pdf
 11. https://geek.hr/znanost/clanak/kelvinova-i-celzijusova-ljestvica/
 12. https://www.greelane.com
 13. http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-fizika-mjerenje-temperature
 14. https://kluszeljka.weebly.com/temperatura.html
 15. https://app.emaze.com/@AZTLZIQC#2
 16. https://www.nationalgeographic.rs/vesti/953-ispod-apsolutne-nule.html
 17. https://aziza-physics.com/temperatura-tijela/
 18. https://www.kidsinfo.ba/bs/vijesti/domaca-zadaca-za-7-razred-fizika-temperatura-i-mjerenje-temperature

Picture

VI NEDELJA 

KRITERIJUMI OCJENJIVANJA ZA 5. I 6. NEDELJU 

Ocjene
Broj bodova
1
0-10
2
11-15
3
16-20
4
21-25
5
26- 28

Zadaci
Bodovi za predaju rada
Bodovi za tačnost i orginalnost
Ukupan broj poena
Talasi računski zadaci
1
1
2
Zvuk – teze
1
1
2
Domaći -ZVUK
1
5
6
Količina toplote - teze
1
1
2
Količina toplote - likovni rad
1
2
3
Test
0- 10
10
Prisustvo nastavi
3*1 fotografija prisustva
3
Ukupno

28

KOLIČINA TOPLOTE

LINKOVI SA TEORIJOM, OGLEDIMA, ZADACIMA

 1. https://svejefizika.wordpress.com/video-7/kolicina-toplote/
 2. http://fizika-hemija-matematika.blogspot.com/2017/05/kolicina-toplote-i-toplotna-ravnoteza.html
 3. https://jelenakalderon.wordpress.com/2018/05/21
 4. https://www.visokaskola.edu.rs/files/predmeti/ivana.krulj/2%20Toplotna%20razmena%20Kolicina%20toplote.pdf
 5. https://fizikapress.wordpress.com/tag
 6. https://www.stem.ba/fizika/tutorijali/item/40-kolicina-toplote
 7. http://oso.rs/materijali/pdf/Fizika7/05ToplotnePojave/5.4%20Kolicina%20toplote.pdf
 8. https://fizis.rs/%


V NEDELJA 

ZVUK 


TEKSTOVI  I VIDEO SNIMCI O ZVUKU ... POMOĆ ZA RAD

ZADACI - TALASNO KRETANJE 
Kriterijumi za ocjenjivanje za 3. i 4. nedelju e-nastave 

Ocjene
Broj bodova
1
0-5
2
6-10
3
11-15
4
16-20
5
21- 23

Zadaci
Bodovi za predaju rada
Bodovi za tačnost i orginalnost
Ukupan broj poena
Kreativan zadatak – Mala meteo radionica
1
3
4
Talasi
1
3
4
Obilježavanje dana planete zemlje
1
3
4
Zadatak za vježbanje
1
1
2
Pitanja-  Talasno kretanje
1
1
2
Konkurs
1
4
5
Prisustvo nastavi


2
Učenici one radove koje nisu uradili ili nisu poslali kako treba mogu to ispraviti i uraditi do srijede 22.04.2020. 

IV sedmica 

13.04.2020.
Zadaci za vježbu 

Matematičko klatno

1. Koliki je period oscilovanja matematičkog klatna dužine 1,6 m?

2. Period oscilovanja matematičkog klatna je 1,8 sekunde. Kolika je dužina tog klatna?

3. Koliko puta će se povećati period oscilovanja matematičkog klatna ako se njegova dužina poveća 16 puta?

4. Koliko će oscilacija napraviti matematičko klatno dužine 90 centimetara za 1 minut?

Elastično ili opružno klatno

1.Sopstvena frekvencija tega na vertikalnoj opruzi je 1,67 Hz. Na oprugu djeluje periodična sila u vertikalnom pravcu. Koliki je period te sile, ako je ona u rezonanciji sa tegom.  Koliko oscilacija napravi teg za 3 s? 

2.Koliki su period i frekvencija oscilovanja tega obješenog za elastičnu oprugu ako on od najvišeg do najnižeg položaja stigne za vrijeme od 0,3 s ? 

3.Potencijalna energija kuglice mase 11g koja osciluje na elastičnoj opruzi, u amplitudnom položaju iznosi 0,37 J. Kolikom brzinom ta kuglica  prolazi kroz ravnotežni položaj?  

Više zadataka se nalazi na vašoj google classroom platformi. 

ZADACI - MATEMATIČKO I ELASTIČNO KLATNO 


III sedmica

TALASI

linkovi :


1. i 2. nedelja e nastave OSCILACIJE 
DODATNI LINKOVI ZA UČENJE  - OSCILACIJE I TALASI
Meteo točak 

wheelofnames.com/sr/vm7-xxf
wheelofnames.com/sr/mpv-ykd

Zabava: https://www.purposegames.com/game/sile-koje-djeluju-na-brod
Zadatak -  točak termina 
Zavrtite točak i vidite šta je vaš zadatak o čemu treba da pišete. 
Molim Vas napišite Vaše utiske!


PRITISAK Kretanje  

ZADACI ZA UČENIKE  
DOMAĆI 1 i 2 

Lijep provod na eskurziji!!!!FIZIKA
Rezultati školskog takmičenja za osmi razred
Maj 2017.
R.broj
Ime i prezime učenika
Odeljenje
Broj osvojenih bodova od max 40.
1.     
Pavle Baltić
8-4
25
2.     
Damir Arabelović
8-4
23,5
3.     
Ksenija Nikić
8-4
21
4.     
Kenin Suljević
8-4
20
5.     
Anja Žižić
8-4
20
6.     
Ana Kljakić
8-4
20
7.     
Milica Ćorić
8-3
19
8.     
Danilo Gvozdenović
8-1
14
9.     
Mija Krstić
8-1
14
10.                        
Tamara Stanković
8-1
12,5
11.                        
Dušanka Jaramaz
8-1
12
12.                        
Miloš Mandić
8-2
10,5
13.                        
Ognjen Joksimović
8-2
10,5
14.                        
Luka Gačević
8-2
9
15.                        
Aleksandar Joličić
8-3
9
16.                        
Kristijan Pupović
8-2
9
17.                        
Anđela Vukčević
8-3
8,5
18.                        
Andrea Knežević
8-3
7,5
19.                        
Aleksandra Despotović
8-3
5,5
20.                        
Iman Zejnilović
8-2
3Nastavnica Marina Andrijević PetrovićOŠ „JUGOSLAVIJA“  BAR
ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE
ZA UČENIKE OSMOG RAZREDA – MAJ 2017.
Ime i prezime takmičara ______________________________________ odeljenje _________
1.      Izbaci uljeza:
a)      m/s        b) m²            c) N                    d) Pa
2.      Koji je osnovni razlog zbog kojeg je Toričeli svoj barometar napravio sa živom umjesto sa vodom?
3.      Odredite zapreminu tijela koje je u vodi lakše za 0,4 N nego u vazduhu.
4.      Dopuni rečenice:
a)      Vrijednost rada zavisi od _____________ __________ koja vrši rad i _____________ __________  ________.
b)      Sila je jednaka proizvodu ______________ i _________________.
c)      _____________ je jedinica za energiju.
5.      Zašto se atmosferski pritisak ne može računati po istoj formuli kao hidrostatički pritisak?
6.      Period oscilovanja istog klatna na Mjesecu je:
a)      Duži nego na Zemlji
b)      Kraći nego na Zemlji
c)      Isti kao na Zemlji
7.      Dva klatna počinju da osciluju. Za vrijeme dok prvo napravi 40 oscilacija, a drugo 30 oscilacija. Odredite odnos dužina ova dva klatna?
8.      Kugle jednakih zapremina od gvožđa i olova podignute su na istu visinu. U kom slučaju je izvršen veći rad?
9.      Kuglica mase 20 g izbačena je vertikalno uvis početnom brzinom 100 m/s. Kolika je kinetička, a kolika potencijalna energija ove kuglice na kraju 4 s?
10.  Kako se definiše ubrzanje tijela?
11.  Grafik zavisnosti ubrzanja od vremena leži na vremenskoj osi. Kakvo kretanje opisuje taj grafik?
12.  Može li koeficijent trenja da bude veći od 1?
13.  Ako se visina sa koje tijelo slobodno pada poveća 4 puta, koliko puta se poveća brzina kojom tijelo udara u tlo?
14.  Čemu je jednak rad potreban da se zaustavi neko tijelo?
a)      Početnoj kinetičkoj energiji    b) brzini tijela    c) m*a        d) m*V
15.  Čemu je jednak 1 J izraćen preko osnovnih jedinica SI sistema:
a)      N*s               b) kg* m/s²              c) N*m                 d) N/m       
16.  Treći Njutnov zakon zove se ____________________________.
17.  Koja je razlika između ultrazvuka i infrazvuka?
18.  Atmosferski pritisak mjeri se _____________________.
19.  Talasna dužina, frekvencija i brzina povezane su formulom: ________________________.
20.   Da li se jedinica za frekvenciju zove učestalost?
21.  Kroz žicu na gitari prostire se __________________ talas.
22.  Od čega zavisi frekvencija elastičnog klatna?
Nešto o talasima i zvuku:PRIPREMA ZA PISMENI!

http://media.wix.com/ugd/7a2741_54e92b02ba084a3391f1402b16b9bb0f.pdf Na ovoj adresi možete naci zadatke za vjezbu. 

1. Radnik gura sanduk po podu stanice silom intenziteta 60 N. Sanduk se pomjera ravnomjerno stalnom brzinom od 0,6 m/s. Koliki rad izvrši radnik u toku 10 s?

2. Kamen mase 250 g slobodno pada sa neke visine. Koliki rad izvrši sila zemljine teže u prvih 5 s padanja?

3. Da bi se teret mase 100 kg podigao na neku visinu potreban je minimalan rad od 40 kJ. Na koju visinu se podiže teret?

4. Dječak vuče natovarene sanke po zaleđenoj horizontalnoj površini. Ukupna masa sanki sa teretom je 45 kg, a koeficijent trenja između sanki i podloge je 0,004. Koliki rad izvrši dječak pri ravnomjernom pomjeranju sanki na putu od 20 m?

5. Vozač automobila ukupne mase 1,6 t pri brzini od 108 km/h ugasi motor. Automobil se zaustavi nakon pređenog puta od 100 m od trenutka gašenja motora. Koliki rad je izvršila sila trenja prilikom zaustavljanja automobila?

6. Dizalica ravnomjerno podiže 1,2 m3 pijeska (u džakovima) na visinu od 30 m. Gustina pijeska je 1800 kg/m3. Kolika je rad izvršila dizalica?

7. Na lopatice turbine u hidrocentrali pada 2400 l vode sa visine od 20 m. Kolika je rad izvršila turbina? Za koje vrijeme će pasti ta količina vode na lopatice turbine? (gustina vode je 1000 kg/m³)

8. Razboj za vježbače mase 120 kg pomjera se 8 m po podu fiskulturne sale. Šta treba još znati da bi se izračunao izvršeni rad?

9. Daska čija je masa 5 kg, a dužina 2 m drži se za jedan kraj i podiže iz horizontalnog u vertikalni položaj. Koliki se rad pri tome izvši?

10. Koliki rad izvrši sila intenziteta 50 N na putu dužine 4m?

11. Koliki rad se izvrši pri podizanju 1 l žive na 2 m visine ako je sud u kome se nalazi živa težak 5 N? Gustina žive je 13 600 kg/m³.

12. Koliki je intenzitet sile koja je izvršila rad od 0,48 kJ na putu od 8 m?

13. Automobil mase 6 000 kg kreće se ravnomjerno brzinom 12 m/s. Koliki rad izvrši motor automobila za 1 min ako je koeficijent trenja 0,05?

14. Kocka od gvožđa ivice 12 cm podignuta je na 5 m visine. Koliki je rad pri tome izvršen? Gustina gvožđa je 7800 kg/m³.

15. Dizalica podiže 10 cigala na visinu od 20 m. Jedna cigla ima zapreminu od 1 m³, a gustina cigle je 1 800 kg/m³. Kolik je rad izvršio motor dizalice?

16. Atletičar mase 72 kg trči brzinom 18 km/h. Kolika je kinetička energija atletičara?

17. Skakač u vodu sa platforme, mase 60 kg, prilikom ulaska u vodu ima kinetičku energiju
14 400 J. Kolikom brzinom ulazi u vodu?

18. Gvozdena kugla zapremine 450 cm3 podignuta je na visinu 20 m. Kolika je potencijalna energija kugle? Gustina gvožđa je 7800 kg/m3.

19. Orao leti u horizontalnom pravcu brzinom 15 m/s. Na kojoj visini treba da leti orao, da bi mu kinetička i potencijalna energija bile jednake?

20. Kamen mase 200 g pušten je slobodno da pada. Za koliko se promijeni njegova potencijalna energija u toku 3 s slobodnog padanja?

21. Dječak pušta sa sredine mosta kamen mase 120 g da pada u rijeku. Kolika je bila potencijalna enegija kamena na početku putanje ako je padanje kamena trajalo 2 s?

22. Zrno mase 8 g je ispaljeno je iz pištolja vetrikalno uvis. Brzina zrna na izlasku iz cijevi je 300 m/s. Kolika je kinetička energija zrna u trenutku opaljenja, a kolika nakon 2 s kretanja?

23. Iz helikoptera koji lebdi na visini od 140 m ispala je torba mase 2,4 kg. Kolike su potencijalna i kinetička energija torbe nakon 5 s padanja?

24. Lopta mase 400 g puštena sa visine 2 m pala je na horizontalnu podlogu i odbila se na visinu 1,8 m. Odrediti onaj dio mehaničke energije koji je pretvoren u druge oblike energije.

25. Površina manjeg klipa hidraulične mašine je 10 cm². Odrediti površinu većeg klipa, ako je za držanje tereta mase 100 kg na većem klipu potrebno da se na manji klip djeluje silom 196,2 N.

26. Površina većeg klipa hidraulične dizalice je 10 puta veča od površine manjeg klipa. Može li čovjek težine 981 N, ako stane na manji klip da podigne automobil mase 950 kg koji je postavljen na veči klip?

27. Koliki je hidrostatički pritisak žive na dubini 5 cm? Gustina žive je 13 600 kg/m³.

28. Na kojoj dubini u vodi hidrostatički pritisak iznosi 100 kPa? Gustina vode je 1000 kg/m³.

29. Dječak je ujutro ronio na dubini od 2 m u jezeru, a zatim popodne na istoj dubini u moru. Primijetio je da je pritisak koji je "osjećao na ušima" bio veći u moru nego u jezeru. Objasni zašto!

30. U sudu oblika kvadra nalaze se sloj ulja visine 10 cm i sloj vode visine 12 cm. Koliki je hidrostatički pritisak na dno suda? Gustina ulja je 800 kg/m³

31. Zapremina tijela je 0,05 m³. Kolika sila potiska djeluje na njega u vodi ako je potopljeno cijelo tijelo, a kolika sila potiska djeluje na njega ako je potopljeno 1/5 zapremine tijela?
32. Kada se na ekser djeluje silom 10 N, pritisak eksera na zid je 1,4 Mpa. Kolika je površina glave eksera?

33. Na stolu leži kocka mase 4 kg. Pritisak kocke na sto je 981 Pa. Kolika je dužina ivice kocke?

34. Gvozdeno tijelo, u obliku kvadra dužine 50 cm, širine 30 cm i visine 15 cm leži na podu. Koliko iznosi pritisak kojim tijelo pritiska pod? Gustina gvožđa je 7 800 kg/m³.

35. Težina tijela u vazduhu je 2,8 N ; a u vodi 1,69 N. Odrediti zapreminu i gustinu tijela.

36. Balerina težine 450 N izvodi piruetu na jednoj nozi. Površina vrha baletske cipelice iznosi 3,2 cm2. Koliki je pritisak balerine na pod pozornice?

37. Pritisak traktora na tlo je 60 kPa. Kolika je masa traktora ako je dodirna površina njegovih gusjenica sa tlom 1,25 m2?

38. Led na zeleđenoj površini jezera može da izdrži maksimalni pritisak od 2 MPa. Može li preko njega preći automobil mase 1,5 t, ako je dodirma površina jednog njegovog točka sa ledom 20 cm2?

39. Drvena greda mase 30 kg čije su dimenzije 10 cm × 10 cm × 4 m uspravljena je u vertikalan položaj.  Koliki je pritisak grede na tlo?

40. Mermerni stub površine osnove od 1,2 m2 ima visinu 2 m. Gustina mermera je 2800 kg/m3.
(a) Kolika je masa stuba?
(b) Kolika je težina stuba?
(c) Koliki je pritisak stuba na tlo?
                                                          
________________________________________________________________________________


ENERGIJA I RAD
1. Dizalica ravnomjerno podiže teret mase 100kg na 20m visine. Koliki rad izvrši dizalica pri ovom podizanju? Koliku je korisna snaga dizalice, ako je podizanje tereta izvršeno u toku vremena od 40s.
2. Vodena pumpa izbacuje 10l vode u 1s, na visinu od 10m. Smatrajući da se voda podiže ravnomjerno, izračunaj korisnu snagu pumpe.
3. Automobil mase 1,5t startuje iz stanja mirovanja ravnomjerno ubrzano prelazeći 20m za 5s. Trenje je zanemarljivo. Kolika je maksimalna snaga motora automobila u toku ovog kretanja?
4. Dizalica ravnomjerno podiže 2m3 pijeska (u džakovima) na visinu od 10m za 20s. Gustina pijeska je 2200 kg/m3. Koeficijent korisnog dejstva dizalice je 45%. Koliku snagu razvija motor dizalice (uložena snaga iz električne mreže)?
5. U svakoj sekundi na lopatice turbine u hidrocentrali pada 100m3 vode sa visine 20m. Koeficijent korisnog dejstva turbine je 80%. Kolika je električna snaga turbine?
6. Lokomotiva ravnomjerno vuče voz ukupne mase 2000 t, po horizontalnoj pruzi, brzinom 54km/h. Sila trenja je intenziteta 5% od ukupne težine voza. Koeficijent korisnog dejstva motora lokomotive je 75%. Koliku snagu vuče lokomotiva iz električne mreže?
7. Orao čija je masa 12kg leti u horizontalnom pravcu brzinom 45km/h. kolika je njegova kinetička energija? Na kojoj visini se nalazi orao ako je njegova potencijalna energija jednaka kinetičkoj?
8. Vozač automobila mase 900kg je pritisnuo papučicu za “gas” nakon čega se brzina automobila povećala sa 45km/h na 72km/h, na putu dužine 50m. Kolika je vučna sila motora pritom djelovala na automobil, ako je trenje zanemarljivo?
9. Dječak je gurnuo sanke mase 20kg po ledenoj horizontalnoj površini brzinom 5m/s. Nakon pređenog puta od 50m sanke se zaustave. Kolika sila trenja je djelovala na sanke? Koliki je koeficijent trenja između sanki i podloge?
10. Radnik na aerodromu pokreće kolica sa koferima ukupne mase 200kg. Nakon 10m, ravnomjerno ubrzanog kretanja, brzina kolica je 9 km/h. Koeficijent trenja između kolica i poda je 0,04. Kolikom silom je radnik djelovao na kolica?

JOS ZADATAKA NA LINKU http://naukamladima.com/index.php?page=zadaci-vii-razred

Нема коментара:

Постави коментар