U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

петак, 16. септембар 2016.

Metrologija i naš uspjeh
Učenici osmog razreda Osnovne škole "Jugoslavija" izložbom u holu škole obilježili su 16. septembar, dan zaštite ozonskog omotača

SPASIMO NAŠU PLANETU

Učenici su imali priliku da izlože radove koji su imali za cilj da povećaju svijest o značaju zaštite ozonskog omotača i očuvanju planete Zemlje

Od 1995. godine, 16. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača. Povod za ovaj datum je Montrealski protokol (potpisan 16. septembra 1994. godine) kojim su predviđene aktivnosti koje bi omogućile zaštitu i očuvanje ozonskog omotača.

"Desetinama kilometara visoko iznad naših glava, daleko od našeg svakodnevnog života i obaveza, postoji jedan tanak štit. Taj štit neprekidno filtrira sunčevo zračenje, eliminišući negativne djelove njegovog spektra. Upravo taj štit omogućava život na Zemlji pretvarajući smrtonosne sunčeve zrake u saveznike živog svijeta. Njegovo ime je ozonski omotač. Bez ozonskog omotača ne bi postojao život na Zemlji", započinje priču profesorica fizike Marina Petrović i inicijator izložbe.

Međutim ovaj je tanak štit ugrožen, a najviše se ta njegova ugroženost manifestuje pojavljivanjem ozonskih rupa. Zapravo naziv "ozonska rupa" nije adekvatan, jer se ovdje više radi o istanjenju sloja, a ne o njegovom potpunom izostanku.

"Ozonske rupe uzrokuju supstance koje oštećuju ozon. U njih spadaju freoni koji se koriste kod rashladnih uređaja, haloni koji se najčešće koriste u aparatima za gašenje požara, metil-bromid koji se koristi u poljoprivredi kao pesticid, kao i različite vrste rastvarača. Funkcionisanje ljudskog društva današnjice ne bi bilo zamislivo bez ovih supstanci. Tako da se može zaključiti da je čovjek glavni "uzrok" nastanka ozonskih rupa", ističe profesorica.

Upravo zbog toga na časovima sekcije "Mala meteo radionica", profesorica Petrović pokrenula je pitanje zaštite ozonskog omotača. Došla je na ideju da organizuje izložbu povodom Međunarodnog dana ozonskog omotača. Ovu njenu ideju su sa velikim oduševljenjem prihvatili učenici, uprava škole, kolege nastavnici kao i roditelji. Uprava škole omogućila je učenicima poseban prostor u kojem su mogli izložiti svoje radove.

"Što se tiče izložbe, u pitanju su različiti panoi i likovni radovi koje su učenici izložili u holu škole. Ove panoe karakterisale su veoma jasne i precizno definisane poruke koje su imale za cilj da podstaknu čovjeka da više razmišlja o štetnosti svog uticaja na ozon," objašnjava profesorica Marina i nastavlja, "Sigurna sam da ukoliko svako od nas učini svakodnevno barem nešto da spasi ozon, kao na primjer da umjesto autom pješke pođe na posao, da će ovim postupkom barem malo pomoći da se spasi ozonski omotač koji je tako bitan za život na Zemlji. Tačno je da smo tim postupkom dali samo mali doprinos očuvanju ozonskog omotača, međutim globalno gledano učninili smo mnogo jer odavno se reklo da velike stvari grade male sitnice", zaključila je profesorica Marina Petrović.


Uspjeh OŠ Jugoslavija na konkursu Zavoda za metrologiju

by Milanka Vukosavović | 16:09:2016 | 16:10:12

Učenici Osnovne škole “Jugoslavija” čiji je mentor bila Marina Petrović, profesorica fizike, postigli su veliki uspjeh na konkursu “Mjerenja u dinamičnom svijetu”, koji je povodom deset godina raspisao Zavod za metrologiju Crne Gore. Jovan Drobnjak je osvojio prvu nagradu u kategoriji “literarni radovi”, dok je specijalna nagrada za literarni rad pripala Milošu Šikmanoviću. Na izložbi, koja je istim povodom priređena u podgoričkom KIC “Budo Tomović” pod nazivom “Istorija metrologije u Crnoj Gori”, izloženi su najbolji literarni i  likovni radovi,
a među njima i radovi Milane Tomović,Katarine Vujačić, Andree Matković, Isidore Radunović  i Kristine Jaredić.Konkurs Zavoda za metrologiju je bio raspisan za učenike šestih, sedmih i osmih razreda osnovnih škola. Učenici šestog razreda su trebali da se izraze kroz likovne radove, učenici sedmog razreda izradom makete ili modela, a učenici osmog razreda su trebali da napišu literarni rad, odnosno esej. U svojim radovima iskazali su ideju kako metrologija, kao nauka o tačnom i pouzdanom mjerenju, utiče na svakodnevni život.
Interesovanje učenika za učešće na konkursu je bilo jako izraženo, a Barani su se takmičili sa vršnjacima iz Berana, Nikšića, Podgorice, Budve, Rožaja i Pljevalja.
Izvor : http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=8957