U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

недеља, 5. фебруар 2017.

TEORIJA – PITANJA IZ SVETLOSNIH POJAVA


 1. Šta je optika, talasna opitika i geometijska optika?
 2. Da li se svetlost prostire kroz vakum i kroz sva tri agregatna stanja? (Objasni i navedi primere.)
 3. Kolika je brzina svetlosti?
 4. Kako proveravamo da li se svetlost prostire pravolinijski?
 5. Šta je tačkasti izvor svetlosti?
 6. Šta je senka, a šta polusenka?
 7. Nacrtaj sliku i objasni pomračenje Sunca.
 8. Nacrtaj sliku i objasni pomračenje Meseca.
 9. Šta je refleksija svetlosti?
 10. Šta je upadni zrak, odbojni zrak, upadni ugao i odbojni ugao?
 11. Zakon odbijanja svetlosti.
 12. Objasni ogledalsku i difuznu refleksiju.
 13. Šta su ogledala?
 14. Šta je difrakcija svetlosti?
 15. Šta je upadni zrak, prelomni zrak, upadni ugao i prelomni ugao?
 16. Zakon prelamanja svetlosti.
 17. Šta je apsolutni indeks prelamanja?
 18. Šta je relativni indeks prelamanja?
 19. Šta je totalna refleksija?
 20. Formiranje lika tačkastog predmeta kod rafnog ogledala.
 21. Formiranje lika netačkastog predmeta kod ravnog ogledala.
 22. Podela sfernih ogledala.
 23. Objasi razliku između konveksnih i konkavnih ogledala.
 24. Karakteristične tačke kod sfernih ogledala.
 25. Objasni karakteristične zrake kod sfernih ogledala.
 26. Objasni jednačinu sfernih ogledala.
 27. Formiranje lika kod udubljenih ogledala (jedan od četiri primera: I slučaj –  p >2 f ; II slučaj –  p =2 f ;  III slučaj –  p > f  i p <2 f ; IV slučaj –   p > f)
 28. Formiranje lika kod ispupčenih ogledala.
 29. Podela sočiva
 30. Optička moć sočiva
 31. Koja je razlika između rasipnih i sabirnih sočiva.
 32. Karakteristični zraci kod sočiva
 33. Konstrukcija lika kod sabirnih sočiva (jedan od četiri primera: I slučaj –  p >2 f ; II slučaj –  p =2 f ;  III slučaj –  p > f  i p <2 f ; IV slučaj –   p > f)
 34. Konstrukcija lika kod rasipnih sočiva.
 35. Optička jednačina sočiva.                                       IZVOR: https://fizicarenje.wordpress.com

Kreativni kutak!