U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

четвртак, 23. мај 2019.

Zeleni izazov za sve



Zeleni izazov za sve u JU OŠ "Jugoslavija" Bar
Nastavnica: Marina Andrijević Petrovic
"Mladi fizičari“ na kreativan način obrađuju UN ciljeve održivog razvoja
Cilj 4 Održivog razvoja (Kvalitetno obrazovanje)
U sproviđenju ovog cilja vodili smo se time da učimo kroz praksu, učenici uče kroz oglede koje smo u mogućnosti da odradimo ili pogledamo demonstraciju na nekom ICT alatu.
Svakog septembra u našoj školi se održava manifestacija „Školski dani nauke“ gdje članovi sekcije „Mladi fizičari“ izvode svoje oglede pod nazivom: Fizika kroz eksperimente. Na ovoj manifestaciji publici svih uzrasta demonstriromo dio toga šta mi to „krčkamo“ u našoj učionici.
Čitave školske godine na redovnim časovima koristimo razne metode nastave da bi lakše savladali taj svijet formula, definicija i zakonitosti.
Djeca po IROP imaju svoj poseban materijal za kvalitetnije usvajanje znanja.
Cilj 6 OR (Čista voda i sanitarni uslovi)
Cilj 14 OR (Očuvanje vodenog svijeta)
U sklopu plana i programa sekcije „Mladi fizičari“ kao i osnovnog plana za fiziku svake godine obilježavamo svetski dan voda - 22. mart- pod sloganom: SVAKA KAP JE VAŽNA.
A to nije samo tada već i kad obrađujemo lekcije hidrostatičkog pritiska, sile potiska, obnovljivih izvora energije, talasa, ...
Cilj 13 OR (Očuvanje klime)
Cilj 15 OR (Očuvanje života na Zemlji)
Imamo više projekata za obrađivanje ovih ciljeva ali navešćemo samo tri:
EKO KUTAK MLADIH FIZIČARA
U OŠ “Jugoslavija” sekcija “Mladi fizičari” okuplja na jednom mjestu sve učenike od sedmog do devetog razreda koji žele da na zanimljiv i kreativan način i putem istraživačkog pristupa saznaju više o fizici kao nauci o prirodi. Putem različitih vannastavih aktivnosti poput radionica, eksperimenata, izleta u prirodi, predavanja, posjete izložbama, posjeta naučnim menifestacijama itd. kod učenika se proširuju znanja iz oblasti prirodnih nauka, učenici se osamostaljuju u radu, podstiče se interesovanje i motivacija za izučavanje prirode, razvijaju vještine uočavanja, praćenja, prikupljanja podataka. Najbitnije, razvila se ljubav prema prirodi i svest o značaju njenog očuvanja.
Shvatili su da mladi imaju interes i obavezu da se bave problemima životne sredine i održivog razvoja, jer moraju da žive sa posledicama onoga što su im ostavile prethodne generacije i moraju misliti o generacijama koje dolaze.
Cilj projekta:
Podizanje ekološke svijesti kroz animiranje mladih da vode računa o životnoj sredini i davanje primjera kako da sami pristupe rješavanju problema iz svog okruženja;
Implementacija kulturno-ekološke svijesti i pravilni oblici ponašanja kod učenika;
Osnaživanje učenika za inicijative i aktivnosti koje su multidisciplinarne u segmentu zaštite životne sredine i održivog razvoja
Aktivnosti:
Kreiranje raznih brošura i eko poruka;
Fotografišu lijepe i loše strane očuvanja prirode;
Pišu eko referate, eseje i reportaže, “Zelene priče”…;
Učestvuju na razne eko konkurse;
Učenici dijele svojim vršnjacima edukativnog materijala o značaju zaštite životne sredine i održivog razvoja;
Prezentacija radova na temu “Nama ekologija nije strana riječ” i “Zelena energija”;
Obilježavanje svetskih eko dana;
Učešće u akciji “Recikliraj čep, daruj osmjeh”;
Saradnja sa ekološkom sekcijom.
ENERGETSKA EFIKASNOST U ŠKOLI I DOMAĆINSTVU
Pojam ,,energetska efikasnost" se najčešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mjere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uređajem smatramo onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Na primjer, ,,obična" sijalica veliki dio električne energije pretvara u toplotnu energiju, a samo mali dio u korisnu svjetlosnu, i u tom smislu ona (sijalica) predstavlja energetski neefikasan uređaj. Kada je riječ o mjerama, pod energetskom efikasnošću podrazumijevamo mjere koje se primjenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je riječ o tehnološkim ili netehničkim mjerama ili o promjenama u ponašanju sve mjere podrazumijevaju isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.
Energetska efikasnost je upotreba manje količine energije (energenata) za obavljanje istog posla, odnosno funkcije (grejanje ili hlađenje prostora, rasveta, proizvodnja različitih proizvoda, rad automobila,…). Ona se nikako ne sme posmatrati kao štednja energije jer štednja uvek podrazumeva neku vrstu odricanja dok efikasna upotreba energije nikad ne narušava uslove rada i življenja. Važno je još i naglasiti da poboljšana efikasnost upotrebe energije za cilj ima smanjenje potrošnje za istu količinu proizvoda/usluga što rezultira i proporcionalnom novčanom uštedom.
Cilj projekta:
Upoznavanje učenika sa mjerama energetske efikasnosti;
Informisanje kako uštedjeti električnu struju;
Aktivnosti:
Sakupljanje informacija i podataka o energetskoj efikasnosti;
Kreiranje flajera i brošura na temu “Mjere energetske erikasnosti:
Prezentacija za učenike, nastavnike i roditelje o energetskoj efikasnosti u školi i domovima;
Obilježevanje dana energetske efikasnosti.
AKVARIJUM UČENIČKIH RADOVA
Kada kročite u našu učionicu sigurno ćete znati da se nalazite u kabinetu za fiziku. U ovom kabinetu vidi se i osjeti posvećenost, kreativnost i ljubav prema fizici, prema prirodi. Zajedničkim radom i trudom, začinjenim sa entuzijazmom, učenici i nastavnica učinili su ovaj kabinet prepoznatljivim i prijatnim mestom u našoj školi.
Na časovima fizike kreira se veliki broj flajera, brošura, crteža, panoa i ti radovi do sada nisu nalazili mjesto u učionici već su ih učenici nosili kuci i značili su samo “pogled za ocjenu”. Oni koji budu ostavljeni u kabinetu nakon nekog vremena, zbog nedovoljnog prostora budu reciklirani ili nađu mjesto na otpadu.
Da bi radovi bili sačuvani došli smo na ideju da napravimo kutak za te radove i nazovemo ga “Akvarijum znanja” koji se sastoji od više fascikli u kojima se oni čuvaju.
Cilj projekta:
Sakupljanje i čuvanje učeničkih radova rađenih na papiru;
Smanjenje prostora kojeg zauzimaju ti radovi;
Produženo trajanje kreativnih radova.
Cilj 7 OR (Pristupačna energija iz čistih izvora)
Cilj 7. za nas i najbitniji cilj koji je tu uvijek zastupljen na našim časovima i sproveden kroz mnogo projekata.
Fotografijama ćemo prikazati šta mi to radimo!
Sa višegodišnjim projektom „Energija i njeni izvori“ osvojili smo:
2. nagradu od Microsoft i Zavoda za školstvo CG,
Nacionalnu nagradu za preduzetništvo;
Nagradu za 20 najinovativnijih projekata u Evropi od OCDE;
Objavu u zbornicima: Čas za ugled, U čast učitelju, Povezujmo se...
#USpartnerMNE #SADzaAktivneGradjane #USforActiveCitizens
Фотографија корисника NVO ODA - Omladinski Društveni Angažman