U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

SEDMI RAZRED


7. razredIX sedmica 


SATNICA OCJENJIVANJA -  SRIJEDA 20.04.2020. 

-učenici  7-1- uvid u bodovnu listu u 16:00 h; slanje domaćih do 16:45h,
-učenici  7-2- uvid u bodovnu listu u 17:00 h; slanje domaćih do 17:45h,
-učenici  7-3- uvid u bodovnu listu u 18:00 h; slanje domaćih do 18:45h,
-učenici  7-4- uvid u bodovnu listu u 19:00 h; slanje domaćih do 19:45h.

U SRIJEDU ŠALJETE DOMAĆE SAMO ONE KOJI NISU  IZ NEKOG RAZLOGA  BODOVANI. POSLIJE POSLATIH DOMAĆIH UPIS OCJENA U E-DNEVNIK.


KRITERIJUMI OCJENJIVANJA ZA 7. I 8. SEDMICU

Zadaci

Bodovi za predaju rada

Bodovi za tačnost i orginalnost

Ukupan broj poena

Gustina -  zadaci

 1

1

2

Računski zadaci

 1

 1

 2

-Kreativan rad –  Učionica, bež, maskota

3

7

10

Prisustvo nastavi

2X 0.5

1

Ukupno

15

Naučni ukras

 Bonus poeni  na već osvojene poene za ove dvije sedmice

Takmičenje

Bonus poeni  na već osvojene poene za ove dvije sedmice


                      

 

Ocjene

Broj bodova

1

0-5

2

6-9

3

10-13

4

14

5

15

      

VIII sedmica


linkovi: VII sedmica linkovi za zadatke: 


Zadaci za  ovu nedelju su na google classroom VI SEDMICA

KRITERIJUMI OCJENJIVANJA ZA 5. I 6. SEDMICU


Zadaci
Bodovi za predaju rada
Bodovi za tačnost i orginalnost
Ukupan broj poena
Zadatak - Određivanje gustine tečnosti - pitanja
1
1
2
Određivanje gustine čvrstih tijela nepravilnog geometrijskog oblika

1

2

3
-Kreativan rad –
Svijet mjerenja
1
5
6
Prisustvo nastavi
2X 0.5
1
Ukupno

12


Ocjene
Broj bodova
1
0-4
2
5-7
3
8-10
4
11
5
12Određivanje gustine čvrstih tijela nepravilnog geometrijskog oblika

http://oso.rs/materijali/pdf/Fizika6/05masa_i_gustina/5.5.pdf
https://kluszeljka.weebly.com/odre273ivanje-i-merenje-zapremine.htmlV SEDMICAOdređivanje gustine tečnosti


OGLEDKriterijumi ocjenjivanja za period od 01.04. - 16. 04.2020. 


Ocjene
Broj bodova
1
0-4
2
5-7
3
8-10
4
11
5
12


Zadaci
Bodovi za predaju rada
Bodovi za tačnost i orginalnost
Ukupan broj poena
Domaći iz zbirke zadataka
1
1
2
3 pitanja – LINOIT ili ogled za konkurs
1
1
2
Mapa uma- gustina tijela
1
1
2
Poster –izabrana tema
1
2
3
Pitanja  - gustina
1
1
2
Prisustvo nastavi
2X 0.5
1
Ukupno

12

Učenici one radove koje nisu uradili ili nisu poslali kako treba mogu to ispraviti i uraditi do srijede 22.04.2020. 


4. NEDELJA e-nastave


- nemamo nastavu ---- Budite zdravo i učite od kuće.3. nedelja e- nastave

Zadaci 

Kreativan domaći zadatak : Poster prezentacija 

Napraviti poster u nekom online programu ili wordu i pawer pointu na neku temu iz fizike koju ste učili do sada u ovom razredu.https://edu.glogster.com/ ili https://www.canva.com/

______________________________________________

Pitanja - GUSTINA 

Gledajte predavanje na TV-u i odgovorite na sledeća pitanja :

1. Kako glasi zakon inercije ili prvi Njutnov zakon?

2. Šta je masa?

3. Koja je oznaka i jedinica mjere za masu?

4. Kako uporediti masu dva tijela?

5. Odgovoriti na pitanja iz udžbenika sa strane 83.

6. Kako se mjeri zapremina tijela?

7. Kako se mjeri masa tijela?

8. Šta je gustina tijela?

9. Odgovorite na pitanja iz udžbenika sa strane 90.

_____________________________________________________

Kreativan zadatak : Mapa uma

 

Napraviti mape uma u https://coggle.it/ ili u svesci na temu GUSTINA TIJELA.


________________________________________________

Odgovorite na 3. pitanja  na LINOIT platformi 

Odgovorite na ovoj platformi na postavljena pitanja http://linoit.com/users/nastavafizike/canvases/7%20razred


Kada napišete odgovor na stikeru ispod odgovora stavite takođe vaše ime i prezime kao i odeljenje.

 

Svi zadaci se mogu naći i na google classroom 7. razreda.

 ________________________________________________________________________-
Zakon inercije

MASA, ZAPREMINA I GUSTINA TIJELA SIMULACIJE:

ZADACI : Utisci o E- NASTAVI  na linku:  https://minnit.chat/utisci
Molim Vas napišite Vaše utiske!

1. i  2. NEDELJA NEDELJA E-nastaveStruktura supstancije

AGREGATNA STANJA SUPSTANCIJE

https://view.genial.ly/5e837872ad7e6d0e3aacd746/interactive-image-agregatna-stanja-vode


Simulacije:
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/states-of-matter
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_sr.html


Linkovi za učenje:
http://www.zvrk.rs/Mskola/fizika/ag_stanja/index.htm
https://sites.google.com/site/veselaskolica/fizika/zanimljivosti-fizika/zanimljivo-iz-sveta-fizike/agregatna-stanja
https://aziza-physics.com/agregatna-stanja/
https://edutorij.e-skole.hr/
https://www.youtube.com/watch
https://fizis.rs/
https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/cad7f48c-5bc5-4193-9fd8-c98cf4751c77/

https://fizikapress.wordpress.com/
https://www.shtreber.com/koje-je-cetvrto-agregatno-stanje-vode


ATOMI I MOLEKULI 
Predavanje sa TV- a  https://www.youtube.com/watch?v=cIioL9cSEic


Simulacije da bolje shvatite lekcije!

https://phet.colorado.edu/sr/simulation/diffusion
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/build-an-atom
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/legacy/build-a-molecule
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/molecule-shapes
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/molecule-shapes-basics

Linkovi za učenje:
https://aziza-physics.com/kretanje-molekula-braunovo-kretanje/
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/legacy/build-a-molecule
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/diffusion
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/build-an-atom
https://sredanovich.files.wordpress.com/2014/12/struktura-supstancije2.pdf
https://fizika5.files.wordpress.com/2015/04/struktura-supstancije-1-fizika5.pdf
https://svejefizika.wordpress.com/video-8/struktura-atoma/
https://www.shtreber.com/struktura-supstance
http://www.fizika5.net/index.php/24-kategorije/vii-razred/struktura-supstancije/124-pitanja-i-zadaci-struktura-supstancije
https://fizis.rs/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0/ii-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/molekulsko-kineticka-teorija/raspodela-molekula-gasa-po-brzinama/

Sila

http://www.fizika5.net/index.php/23-kategorije/vii-razred/interakcije-tijela/122-pitanja-i-zadaci-za-test-7-razred-interakcija

Septembar 2019.


https://www.youtube.com/watch?v=Gs9UwBwoi3w&feature=youtu.be
Uvodni čas 2018 godina
Zadaci za vježbu do početka školske godine :)Računski zadaci za VII razred

Mjerenje dužine

1.     Dužinu 81 cm izraziti u:
a)      Milimetrima;
b)     Decimetrima;
c)      Metrima.   ( R: a)  l = 810 mm;   b)  l = 0,81 m )
2.     Biciklistička staza  dugačka  je 2540 m. Dječak je tu stazu prešao na biciklu dva puta. Koliko je on prešao:
a)     Metara;
b)    Kilometara?   ( R: a)  l = 5080 m;  b)  l = 5,08 km )
3.     Uporedite dužine:
a)     7,52 km  i  7490 m
b)    17,5 m    i  17499 mm
c)     27540 cm   i  27,6 m.
4.     Precrtajte tabelu sa slike pa u prazne rubrike unesite odgovarajuće brojne vrijednosti datih dužina.
Dužina
18 dm
72 cm
3,4 km
320 mm
mm
cm
dm
m
5.     Antena radio prijemnika sastavljena je iz šest djelova. Njihove dužine su: 9 cm, 81 mm, 74 mm, 72 mm, 7 cm i 68 mm. Kolika je dužina antene kada se izvuku svi njeni djelovi?  ( R: l = 455mm, tj. l = 45,5 cm)
6.     Dužina jednog štapa je 112,5 mm, a drugog  27 cm. Koji štap je duži i koliko puta?    ( R: drugi, 2,4 puta )
7.     Dužina jedne šine za željezničku prugu je 15 m. Koliko je šina potrebno da bi se postavila pruga dužine 4,2 km?    ( R: 560 )
8.     Debljina knjige koja sadrži  250 listova jednake debljine je 4 cm. Kolika je debljina jednog lista izražena u metrima?  ( R: d₁ = 0,00016 m )
9.     Spoljašnji prečnik cijevi je 5 cm. Koliki je unutrašnji prečnik cijevi ako je debljina njenog zida 2 mm?    ( R: d₁ = 4,6 cm )


POVRŠINA
1.       Površina od 30 cm² izraziti u:
a)      Kvadratnim milimetrima;     ( R: S = 3000 mm² )
b)      Kvadratnim decimetrima;     (R: S = 0,3 dm² )
c)       Kvadratnim metrima.             (R: S = 0,003 m² )
2.       Dužina jedne ivice ekrana kompjutera je 27 cm, a druge 20 cm.
Kolika je površina ekrana u:                                           
a)      Kvadratnim centimetrima;   ( R: S = 540 cm² )
b)      Kvadratnim milimetrima;     ( R: S = 54000 mm² )
c)       Kvadratnim decimetrima ?   ( R: S = 5,4 dm² )
3.       Dužina stranice kvadrata je 4,5 dm. Kolika je površina kvadrata? Rezultat izraziti u:
a)      Kvadratnim decimetrima ;    ( R: S = 20,25 dm² )
b)      Kvadratnim  centimetrima;   ( R: S = 2025 cm² )
c)       Kvadratnim metrima.             ( R: S = 0,025 m² )
4.       Livada ima oblik pravougaonika čija je jedna stranica 45m, a druga 83m. Kolika je površina livade u arima?  ( R: S = 37,35 ar )
5.       Uporedi sljedeće površine:
a)      1,4 km²    i   1 390 000 m²
b)      1890 cm²    i   19 dm²
c)       1,1 dm²       i    10 999 mm
6.       Popuni rubrike u datoj tabeli brojnim vrijednostima datih površina.
POVRŠINA
3 m²
500dm²
0,8 ar
1 000 000 cm²
cm²
dm²
ar

7.       Dužina poda je 4,4 m, a širina 6,3 m. Jedna pločica parketa ima dimenzije  11 cm  i  9 cm. Koliko je pločica potrebno da bi se cio pod pokrio parketom?   ( R: n = 2800 )
8.       Prozor ima površinu 2,2 m². Širina prozora, kao i širina roletne je 80 cm. Koliku dužinu roletne treba uzeti da bi se mogao pokriti cio prozor?     ( R: S = 2,75 m² )

9.       Traktor sa dva raonika ore brazdu širine 40 cm. Koliku površinu uzore traktor kad napravi 200 brazdi od kojih je svaka duga 100 m.   ( R: S = 8 000 m² )ZADACI IZ FIZIKE

(ZAPREMINA TIJELA,GUSTINA TIJELA I GRESKE MJERENJA)

 1. 1.KOLIKO KUBNIH METARA BETONA STANE U GRADJEVINSKA KOLICA AKO IMAJU OBLIK KVADRA CIJE SU DIMENZIJE 75CM,50CM I 25CM? (R: V=0.094M³)
 2. 2.BAZEN DUZINE 30M I SIRINE 15M NAPUNJEN JE SA 900M³ VODE.KOLIKA JE DUBINA VODE U BAZENU? (R:C=2M)
 3. 3.DIMENZIJE OPEKA SU 25CM,10CM,5CM.KOLIKO NAJVISE TAKVIH OPEKA MOZE DA STANE U 8M³? (R: N=6400)
 4. 4.RADNIK JE NAPUNIO PIJESKOM CIO KOCKASTI SANDUK IVICE 60CM.KOLIKU JE ZAPREMINU  PIJESKA RADNIK SAKUPIO? (R: V=0.466M³)
 5. 5.DUZINA,SIRINA I VISINA JEDNE CISTIJERNE SU PO 1.2M,DOK DRUGA CISTIJERNA IMA DIMENZIJE 2M,7DM I 6DM.U KOJU CISTIJERNU STANE VISE TECNOSTI I KOLIKO PUTA? (R: U PRVU, 2PUTA)
 6. 6.U MENZURI SE NALAZI 28.6CM³ TECNOSTI.KAD SE U NJU URONI TIJELO,NIVO TECNOSTI SE IZDIGNE,TAKO DA JE UKUPNA ZAPREMINA TECNOSTI I TIJELA 31.3CM³.KOLIKA JE ZAPREMINA TIJELA? (R: V=2.7CM³)
 7. 7.U REZERVOAR BENZINSKE PUMPE STANE 71000KG BENZINA.KOLIKA JE GUSTINA BENZINA AKO JE ZAPREMINA REZERVOARA 100M³?  (R:  Ρ=710KG/M³)
 8. 8.IZRACUNATI MASU ALUMINIJUMSKE PLOCE ZAPREMINE 1DM³.GUSTINA ALUMIJUMA JE 2700KG/M³. (R: M=2.7KG)
 9. 9.MASA DRVENOG CAMCA JE 75KG.KOLIKA JE ZAPREMINA BUKOVINE UPOTRIJEBLJENA ZA PRAVLJENJE OVOG CAMCA AKO JE GUSTINA BUKOVOG DRVETA 750KG/M³?  (R: V=0.1M³)
 10. 10.OD BETONA JE IZLIVEN BLOK U OBLIKU KVADRA DUZINE 0.5M I SIRINE 0.3.ODREDITI DEBLJINU BETONSKOG BLOKA,AKO SE ZNA DA JE NJEGOVA MASA 49.5KG.GUSTINA BETONA JE 2200KG/M³.  (R: C=0.15M)
 11. 11.KOCKA NAPRAVLJENA OD ALUMINIJUMA CIJA JE GUSTINA 2700KG/M³ IMA IVICU DUGU 5CM.KOLIKA JE NJENA MASA?  (R: M=0.34KG)
 12. 12.LABORATORIJSKU VJEZBU RADILA JE GRUPA OD 3 UCENIKA.TREBALO JE IZMJERITI DUZINU SIBICE.PRI MJERENJU DUZINE SIBICE DOBIJENE SU SLJEDECE VRIJEDNOSTI: 5.4CM, 5.3CM I 5.8CM.ODREDITI:
 13. A)SREDNJU VRIJEDNOST DUZINE,
 14. B)KOLIKA JE APSOLUTNA GRESKA MJERENJA,
 15. C)KOLIKA JE RELATIVNA GRESKA MJERENJA(U PROCENTIMA),
 16. D)IZRAZITI REZULTAT MJERENJA SA GRESKOM. (R: L=(5.5±0.3)CM)
 17. 13.JEDAN EKSPERIMENT RADILA JE GRUPA OD 4 UCENIKA.U EKSPERIMENTU SU MJERILI ZAPREMINU TIJELA POMOCU MENZURE.JEDAN UCENIK JE IZMJERIO 24.3CM³, DRUGI 24.1CM³,TRECI 24.15CM³ ,CETVRTI 24.25CM³.ODREDITI:
 18.  A)SREDNJU VRIJEDNOST ZAPREMINE,
 19. B)KOLIKA JE APSOLUTNA GRESKA MJERENJA,
 20. C)KOLIKA JE RELATIVNA GRESKA MJERENJA(U PROCENTIMA),
 21. D)IZRAZITI REZULTAT MJERENJA SA GRESKOM .(R: V=(24.2±0.1)CM³)Jos zadataka na raznim linkovima:
Masa i gustina
zadaci za vjezbu svih oblasti za 7 razred!!!!
kretanje 1
mjerenje
masa
razni zadaci !!!


 U petak 09.06.2017. sa početkom u 10h u školskoj biblioteci održaće se kviz "Fizika je laka za svakog đaka" !!!

Posjetite nas!!!


Školsko takmičenje iz fizike za učenike sedmog razreda
Maj 2017.
Rezultati
Osvojeno mjesto

Ime i prezime
učenika

Odeljenje
Broj osvojenih
bodova
1.          
Mihailo Miljanić
7-1
67
2.          
Anđela Mrvaljević
7-4
66
3.          
Anđela Ivanović
7-5
63
4.          
Dženana Mehadžić
7-5
53
5.          
Divna Ratković
7-1
48
6.          
Anastasija Stijović
7-1
48
7.          
Matea Šaltić
7-2
45
8.          
Milica Milošević
7-1
44
9.          
Luka Bahović
7-3
42,5
10.     
Filip Drobnjak
7-1
42
11.     
Baldo Skurla
7-3
42
12.     
Emir Muhović
7-3
36
13.     
Vasilisa Novaković
7-3
35
14.     
Jefimija Ninković
7-5
35
15.     
Milana Šćekić
7-2
32
16.     
Amar Muratović
7-1
32
17.     
Veljko Tomanović
7-2
31
18.     
Jelena Nikolić
7-1
31
19.     
Žana Barjaktarević
7-4
29
20.     
Katarina Vreteničić
7-3
27,5
21.     
Nikola Milić
7-3
27
22.     
Stefani Bajčeta
7-2
27
23.     
Ivona Kezić
7-5
25,5
24.     
Sara Omeralović
7-5
23
25.     
Emil Agović
7-4
19
26.     
Miloš Seković
7-1
13
27.     
Jovana Šobić
7-2
9


Marina Andrijević PetrovićOŠ „JUGOSLAVIJA“  BAR
ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE
ZA UČENIKE SEDMOG RAZREDA – MAJ 2017.


Ime i prezime takmičara ___________________________ odeljenje _________
1.      Izbaci uljeza:
a)      Ekser          b) Žica                c) Čelik              d) Nož           e) Svrdalo

2.      Plivač je 25 s plivao stalnom brzinom 4 m/s, a zatim je preplivao još 60m za 20 s,
a)      Koliki put je prešao plivač za prvih 25 s
b)      Kolika je srednja brzina plivača za svo vrijeme plivanja?

3.      Riješi rebus:

4.      Riješite asocijaciju:

5.      Procijeni mase životinja u datoj koloni. Oznaku pored njihovog naziva upiši ispred odgovarajuće vrijednosti mase
a)      Vrabac                                         _______ 50g
b)      Zec                                              _______ 500g
c)      Konj                                            _______ 5 kg
d)      Ovan                                           _______ 50 kg
e)      Slon                                            _______ 500 kg
                                                  _______  5 t

6.      Astronauti su sa Mjeseca donijeli uzorak stijene. Kolika je masa tog uzorka na površini Zemlje?
a)      Manja nego na Mjesecu
b)      Ista
c)      Veća nego na Mjesecu

7.      Kišna kap pada na zemlju zbog:
a)      Otpora vazduha
b)      Pritiska
c)      Inercije
d)      Sile gravitacije

8.      Luka stigne od kuće do škole za 10 min. Brzina njegovog hoda je konstantna i iznosi 1 m/s. Koliko koraka načini Luka na ovom putu ako je dužina njegovog koraka 60 cm?

9.      Bazen dužine 30 m i širine 15 m namijenjen je za 900 m³ vode. Kolika je dubina vode u bazenu?

10.  Ako se optereti silom intenziteta 15 N elastična opruga se istegne za 7,5 mm. Koliko će biti njeno istezanje ako se optereti tri puta većom silom?

11.  Izraziti date vrijednosti u tražene:
a)      105 dm   = _______________________________________ cm
b)      1450 cm² = _______________________________________ m²
c)      22,5 m³   = _______________________________________ dm³
d)      70 min    = _______________________________________ dane

12.  Šest jabuka mase po 250 g nalaze se u korpi mase 100 g. Kolika je težina korpe sa jabukama  ako je g=9,81 N/ kg ?

13.  Koristeci znake <, >, = uporedi rezultate mjerenja:
a)      3,15 dm² ___________ 280 mm²
b)      340 cm³ ____________ 1l
c)      5 god ______________ 1800 dana
d)      300 cm ____________ 3 m
e)      3 kg _____________ 0,3 t

14.  Dopuni rečenice:
a)      Sila je određena ____________________ , ________________, __________________ i ________________ tačkom.
b)      _______________________ osnovna karakteristika kretanja.
c)      Instrument za mjerenje sile je _________________________________.

15.  U čašu soka pliva kocka leda zapremine 27 cm³. Ako je masa ledene kocke 0,0243 kg odrediti gustinu leda.


TAKMIČARI, SREĆAN RAD!


MASA  I GUSTINA TIJELA

https://sites.google.com/site/fizikazaosnovce678/podsetnici/sesti-razred/5-masa-i-gustina/1-masa-tela-zakon-inercije

https://fizikapress.wordpress.com/

http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-fizika-masa-i-mjerenje-mase#tekst_lekcije

https://www.slideshare.net/milasin/gustoa-tijela-masa-volumen

MJERENJE


1.   Debljina knjige koja sadrži 200 listova je 4 cm. Kolika je debljina jednog lista izražena u milimetrima?

2.  Izračunaj površinu kvadrata stranice 8 cm i izrazi je u decimetrima kvadratnim.

3.  Koliko ari ima plac čije su dimenzije 80 m i 60 m?

4.  Koliko pločica oblika kvadrata čija je stranica 1 je potrebno za oblaganje poda dimenzija 3 m i 1,5 m?

5.  Traktor ore brazdu širine 40 cm. Koliku površinu izraženo u hektarima on uzore kad napravi 300 brazdi dužine 100 m?

6.  Dimenzije kutije za nakit su 12 cm, 7 cm i 4 cm. Kolika je površina njenih strana?

7.  Koliko metara kvadratnih lima je potrebno da se napravi kocka ivice 2 dm?

8.  Majstor treba da okreči sobu dužine 6 m širine 4 m i visine 2,5 m. Cijena krečenja jednog kvadratnog metra je 100 dinara. Koliko će koštati krečenje ( prozore i vrata zanemariti)?

9.  Koliko litara vazduha se nalazi u prostoriji iz prethodnog zadatka?

10.  Da li 25 litara vode može da stane u akvarijum dimenzija 20 cm, 30 cm, 40 cm?

11. Dimenzije cigle su 25 cm, 10 cm, 5 cm. Koliko cigala može da stane u sanduk unutrašnje zapremine 4 metra kubna?

12.  U bazen dužine 5 m i širine 2 m može da stane 18 000 litara vode. Kolika je dubina bazena?

13.  Simo je krenuo u Moskvu 7. oktobra u 19 h, a stigao je 11. oktobra u 14h . Koliko sati je putovao?MASA I GUSTINA


MASA

1.  Vaga je u ravnoteži kada se na jednom tasu nalazi tijelo, a na drugom tegovi od: 10g, 5 g, 1 g, 200 mg  i 100 mg . Kolika je masa tijela?

2.   Na jednom tasu terazija nalazi se tijelo i teg od 500 mg , a na drugom tegovi od: 5 g, 2 g, 100 mg . Kolika je masa tijela ako su terazije u ravnoteži?

3.  Novčić od 5 dinara ima masu 2,5 g . Kolika je vrijednost novca u 5 kg takvih novčića?

4.  Šleper nosivosti 2 tone natovaren je džakovima cementa. Masa jednog džaka je 50 kg. Koliko džakova je utovareno u šleper?

Zadaci za vježbu
   MJERENJE ---------http://media.wix.com/ugd/7a2741_855dee2d4f6242afa12dfbaa46e13486.pdf
    KRETANJE-------- http://media.wix.com/ugd/7a2741_62a97972e53044ef9be9b8e0172cb403.pdf
       SILA -------------http://media.wix.com/ugd/7a2741_68e1f668c9754173a6096e664aebd4bd.pdf
                                  Dragi učenici neki od ovih zadataka ce biti na testu!!! :)

KRETANJE

 1. Brzinu 72 km/h izraziti u metrima u sekundi (m/s).
 2. Brzinu od 25 m/s izraziti u kilometrima na čas (km/h).
 3. Automobil se kreće stalnom brzinom i za 4 h pređe put od 200 km. Kolika je brzina tog automobila?
 4. Koliki put pređe autobus za 3 h, ako se kreće stalnom brzinom od 75 km/h?
 5. Brzina putničkog aviona je 800 km/h. Za koje vreme avion preleti rastojanje od Beograda do Londona, ako je rastojanje između tih gradova 1600 kilometara?
 6. Rastojanje između Sunca i Zemlje je 150 000 000 km. Za koje vreme stigne svetlost sa Sunca do Zemlje, ako brzina svetlosti iznosi 300 000 m/s?
 7. Biciklista se kreće brzinom 36 km/h. Za koje vreme će stići od autobuske do železničke stanice, ako je rastojanje između njih 3000 m?
 8. Kolika je brzina tela izražena u metrima u sekundi tela koje za 2 minuta pređe put od 600 m?
 9. Biciklista pređe put od 60 metara za 12 sekundi. Koliki put bi prešao taj biciklista za 8 sekundi, ako je njegovo kretanje ravnomerno?
 10. Prvi deo puta dužine 300 metara telo je prešlo za 60 sekundi, a drugi deo puta dužine 160 metara za 40 sekundi. Kolika je brzina tela na svakom od delova puta i kolika je njegova srednja brzina na celom putu?
 11. Prva 3 časa automobil se kretao brzinom 50 km/h, a sledeća 2 časa brzinom 60 km/h. Kolika je srednja brzina automobila na celom putu?
 12. Prvih 200 kilometara autobus je prešao krećući se brzinom 50 km/h, a sledećih 420 kilometara brzinom 70 km/h. Kolika je srednja brzina autobusa na celom putu?
 13. Prvi deo puta dužine 240 metara automobil je prešao za 15 sekundi, a ostatak puta za 25 sekundi. Kolika je dužina drugog dela puta, ako je srednja brzina automobila na celom putu 15 m/s?
 14. Brzina rečnog toka je 2 m/s, a brzina čamca u odnosu na reku 3 m/s. Kolika je brzina čamca u odnosu na obalu ako se čamaca kreće:
  a) nizvodno,         b) uzvodno?

Нема коментара:

Постави коментар