U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

четвртак, 16. април 2015.

Zadaci

grupa 1
1.      Magnetno polje indukcije 20 T djeluje na provodnik dužine 2 dm, silom od 40 N. Naći jačinu električne struje koja teče kroz provodnik.
2.      Kuglica mase 300g okačena je o elestičnu oprugu osciluje oko ravnotežnog položaja. Naći period i frekvenciju ovog klatna.
3.      Period oscilovanja matematičkog klatna na Zemlji je 1,2 s Koliki će biti period oscilovanja istog klatna na Marsu  gdje je g=3.7 m/s²?
4.      U kom su odnosu mase dva elastična klatna ako je period jednog klatna 4 puta veći od perioda drugog? Koeficijenti elastičnosti ova dva klatna su isti.
5.      Teniska loptica kreće se tamo - amo i od jednog do drugog igrača stigne za 2s. Koliki je period i frekvencija kretanja loptice?

grupa 2
1.      Koliki je intenzitet sile kojom opruga drži izolovani strujni provodnik dužine 20 dm i jačine električne struje 20 A u magnetnom polju indukcije 20mT i ne dozvoljava mu pokretanje?
2.      Matematičko klatno napravi 20 punih oscilacija za 30 s. Kolika je dužina klatna?
3.      Kuglica mase 8g zakačena je o vertikalnu elastičnu oprugu koeficijenta elastičnosti 0,5 N/m. Naći period i frekvenciju ovog sistema.
4.      Kompjuter pentium 2 imao je radnu frekvenciju 300 MHz , a pentium 4 radi na 1,5 MHz. Koliki je odnos  radnih perioda ovih računara?
5.      Koliko oscilacija napravi klatno za 40s, ako je frekvencija tog klatna 40 Hz.

grupa 3
1.      Kolika je dužina provodnika čija je jačina električne struje 20 A u magnetnom polju indukcije 20mT koje djeluje na provodnik silom 30 N?
2.      Elastično klatno napravi 20 punih oscilacija za 30 s. Kolika je masa kuglice klatna, ako je koeficijent elastičnosti 1 N/m?
3.      Kuglica je zakačena o vertikalnu elastičnu oprugu koeficijenta elastičnosti 0,5 N/m. Pri oscilaciji ima frekvenciju 200 Hz. Naći masu kuglice.
4.      Kompjuter pentium 2 imao je radni period 0,003 s , a pentium 4 radi na 0,6 s . Koliki je odnos  radnih frekvencija ovih računara?
5.      Koliko oscilacija napravi klatno za 40s, ako je period tog klatna 40 s.

grupa 4
1.      Magnetno polje indukcije 210 T djeluje na provodnik dužine 21 dm, silom od 44 N. Naći jačinu električne struje koja teče kroz provodnik.
2.      Kuglica mase 303g okačena je o elestičnu oprugu osciluje oko ravnotežnog položaja. Naći period i frekvenciju ovog klatna.
3.      Period oscilovanja matematičkog klatna na Zenlji je 1,2 s Koliki će biti period oscilovanja istog klatna na Marsu  gdje je g=3.7 m/s²?
4.      U kom su odnosu mase dva elastična klatna ako je period jednog klatna 4 puta veći od perioda drugog? Koeficijenti elastičnosti ova dva klatna su isti.
5.      Teniska loptica kreće se tamo - amo i od jednog do drugog igrača stigne za 2s. Koliki je period i frekvencija kretanja loptice?

Нема коментара:

Постави коментар