U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

уторак, 24. март 2020.

PLAN RADA E-NASTAVE PO SEDMICAMA

PRVA SEDMICA
RAZRED I PREDMET:     fizika 9. razredNASTAVNIK/CI:Marina Andrijević Petrović

DAN
ISHODI
AKTIVNOSTI
SADRŽAJ/POJMOVI
NAČIN KOMUNIKACIJE
PONEDELJAK
23.03.2020.
*      razlikuje sabirna i rasipna sočiva
*      objasni i odredi osnovne elemente sočiva
*      navede koji su karakteristični zraci kod sočiva
*      konstruiše lik kod sabirnog sočiva i odredi njegove osobine


Učenici slušaju predavanje na TV uči doma 1

Bilježe predavanje
Konstruišu likove kod sočiva


Optička sočiva

TV;
Viber grupe;
UTORAK
24.03.2020.

*      objasni jednačinu sočiva
primijeni jednačinu sočiva

Rade zadatke sa bloga 

Jednačina sočiva
Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
SRIJEDA
25.03.2020.

*      konstruiše lik kod rasipnog sočiva
definiše šta je žižna daljina i optička jačina sočiva

Konstruišu likove kod rasipnog sočiva uz pomoć linkova i udžbenika


Dioptrija

Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
ČETVRTAK
26.03.2020.

*      opiše formiranje lika kod oka


Bilježe teze iz udžbenika i sa bloga nastavnice

Optički aparati

Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
PETAK
27.03.2020.

*      Provjera stečenog znanja


Rade online test

TEST
RAZRED I PREDMET:     fizika 8. razredNASTAVNIK/CI:Marina Andrijević Petrović

DAN
ISHODI
AKTIVNOSTI
SADRŽAJ/POJMOVI
NAČIN KOMUNIKACIJE
PONEDELJAK
23.03.2020.

*      primijeni sadržaje obrazovno-vaspitnog ishoda (Pritisak) pri rješavanju kvalitativnih, računskih i eksperimentalnih zadataka.
test


Rade zadatke sa bloga
Šalju nastavnici urađene zadatke.


Pritisak i potisak

TV;
Viber grupe;
UTORAK
24.03.2020.

*      definiše kružno ravnomjerno kretanje, objasni šta je osa rotacije, obrtaj, period i frekvencija rotacije i odredi vezu perioda i frekvenciju
*      razlikuje periodično i oscilatorno kretanje i definiše šta je jedna oscilacija, ravnotežni i amplitudni položaj
definiše veličine kojim se opisuje oscilatorno kretanje (period, frekvencija, amplituda)

Slušaju izlaganja na TV ili You tube kanala UČI DOMA;
Bilježe glavne podatke;
Rade zadatke sa bloga nastavnice;
Šalju odrađene zadatke na mail, viber, družtvene mreže nastavnice
Kružno ravnomjerno kretanje. Oscilatorno kretanje


TV;
Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
Mail: nastavafizike1@gmail.com
Facebook
Istagram
Google classroom
SRIJEDA
25.03.2020.

*      objasni da li period opružnog klatna zavisi od mase tijela i osobina opruge
*      objasni da li period matematičkog klatna zavisi od mase tijela i dužine klatnaBilježe teze iz udžbenika i sa bloga i e učionice nastavnice;
Rade nastavne listiće sa bloga;
Šalju nastavnici urađene zadatke.


Oscilovanje matematičkog i opružnog klatna


Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
Google classroom
ČETVRTAK
26.03.2020.


*      primijeni zakon održanja mehaničke energije pri oscilovanju
P.S. Ishod koji je za darovite učenike


Rade  razne zadatke koji su postavljeni na blogu;
Šalju nastavnici urađene zadatke.


Oscilovanje matematičkog i opružnog klatna


Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
PETAK
27.03.2020.

*      umije da primjeni znanja o oscilatornom kretanju i oscilovanju matematičkog i opružnog klatna pri rješavanju kvalitativnih, kvantitativnih i eksperimentalnih zadataka


Rade online test;
Analiziraju dobijene rezultate

Primjeri oscilatornog kretanja

TEST

Testmoz platforma;
Viber grupe;
Google classroomRAZRED I PREDMET:     FIZIKA-  7. razred    NASTAVNIK/CI:Marina Andrijević Petrović

DAN
ISHODI
AKTIVNOSTI
SADRŽAJ/POJMOVI
NAČIN KOMUNIKACIJE
PONEDELJAK
23.03.2020.


*      objasni da se svako tijelo sastoji od atoma
*      navede da atomi obrazuju molekule


Učenici slušaju predavanje na TV učidoma 1;
Hvataju bilješke sa predavanja.
Atomi i molekuli

TV;
Viber grupe;
Google classroom
UTORAK
24.03.2020.

*      navede da su molekuli tijela u stalnom haotičnom kretanju
*      objasni dokaze kretanja molekulaRade zadatke sa bloga
Šalju urađeno na classroomKretanje molekula


Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
Google classroom
SRIJEDA
25.03.2020.

*      tumači privlačenje i odbijanje molekula
(ishod za učenike talentovane za fiziku)

Rade zadatke sa bloga
Šalju urađeno na classroom


Kretanje molekula

Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
Google classroom
ČETVRTAK
26.03.2020.

*      razlikuje čvrsto, tečno i gasovito stanje supstancije
uporedi tečnosti, gasove i čvsta tijela po njihovim osobinama


Bilježe teze iz udžbenika i sa bloga nastavnice

Tri stanja supstancije i interakcije molekula


Viber grupe;
You Tube UČI DOMA
PETAK
27.03.2020.

*      primijeni sadržaje obrazovno-vaspitnog ishoda 7.5 (Struktura supstancije) pri rješavanju kvalitativnih i eksperimentalnih zadataka.Rade online test;
Analiziraju rezultate istogTEST

Testmoz


ZA PERIOD 30.03.2020. – 03.04.2020.


RAZRED I PREDMET:     Fizika 7,8,9. razred    NASTAVNIK/CI:         Marina Andrijević Petrović

DAN
Razred
ISHODI
AKTIVNOSTI
SADRŽAJ/POJMOVI
NAČIN KOMUNIKACIJE
PONEDELJAK
30.03.2020.


9.


*      definiše šta je žižna daljina i optička jačina sočiva

Slušaju predavanje sa TV.
Obnavljaju naučeno o sočivima.
Rade konstruktivne zadatke i iste šalju nastavnici na provjeru.


Sabirna i rasipna sočiva
Konstrukcija lika

TV- uči doma 1,

14. viber grupa,


You Tube UČI DOMA,

3. Google classroom za 7,8,9 razred


UTORAK
31.03.2020.


9.

*   primijeni sadržaje obrazovno-vaspitnog ishoda IV (Optičke pojave) pri rješavanju eksperimentalnih zadataka

Slušaju predavanje sa sajta ucidoma.me.
Rade zadatke iz zbirke i sa nastavnih listića.
Šalju nastavnici zadatke na provjeru.


Jednačina sočiva
I primjena

SRIJEDA
01.04.2020.


8.

*   Razumije i samostalno umije da odredi period oscilovanja matematičkog i opružnog klatna

Slušaju predavanje na TV
Rade zadatke iz zbirke i sa nastavnih listića.


Perioda oscilovanja matematičkog i opružnog klatna
ČETVRTAK
02.04.2020.


8.

* umije da primjeni znanja o oscilatornom kretanju i oscilovanju matematičkog i opružnog klatna pri rješavanju kvalitativnih, kvantitativnih i eksperimentalnih zadataka

Slušaju predavanje sa sajta učidoma.me
Izvlače teze iz udžbenika i rade zadatke za brzinu talasa.
Rade istraživački rad za sledeću nedelju.


Oscilatorno kretanje
Ravnomjerno kružno kretanje

PETAK
03.04.2020.


7.


*      definiše masu tijela, nevede njenu oznaku i jedinicu
*      uporedi mase tijela
*      izračuna zapreminu tijela geometrijski pravilnog i nepravilnog oblika
*      izmjeri zapreminu tečnosti
*      definiše (riječima i formulom) gustinu supstancije i odredi njenu jedinicu

Slušaju predavanje na TV.
Bilježe najbitnije iz lekcije
Mjere masu i zapreminu nekih tijela u kući.
Rade eksperimente.


Masa
Vaga
Zapremina
Menzura
Gustina čvrstih tijela
                                        ZA PERIOD 06.04.2020. – 10.04.2020.


RAZRED I PREDMET:     Fizika 7,8,9. razred    NASTAVNIK/CI:         Marina Andrijević Petrović

DAN
Razred
ISHODI
AKTIVNOSTI
SADRŽAJ/POJMOVI
NAČIN KOMUNIKACIJE
PONEDELJAK
06.04.2020.
9.

*       navede šta i zašto proučava astronomija
*       opiše kolika su rastojanja i brzine u kosmosu definiše šta je svjetlosna godina
*       tumači zašto je za savremenog čovjeka potrebna jedna od najstarijih nauka – astronomijaSlušaju predavanje sa sajta učidoma.me
Rade prezentacije na teme iz Astronomije.Sunčev sistem
Zvijezde
Planete

TV- uči doma 1,

14. viber grupa,


You Tube UČI DOMA,

3. Google classroom za 7,8,9 razred


PONEDELJAK
06.04.2020.


8.

*       Razumije i samostalno umije da odredi period oscilovanja matematičkog i opružnog klatna

Rade zadatke iz zbirke i sa nastavnih listića.
Šalju nastavnici zadatke na provjeru.

Perioda oscilovanja matematičkog i opružnog klatna
SRIJEDA
08.04.2020.


8.


*       definiše šta je talas i razlikuje transverzalne od longitudinalnih  talasa
*       definiše talasnu dužinu talasa
*       odredi brzinu talasa kada su poznate njegova frekvencija i talasna dužina


Slušaju predavanje sa sajta učidoma.me
Rade pitanja i zadatke za brzinu talasa sa nastavnih listića koja su na classroom.
Rade istraživački rad za sledeću nedelju.
Mehanički talasi
Amplituda
Talasna dužina

ČETVRTAK
09.04.2020.


9.

* razlikuje tri vrste prirodne radioaktivnosti (alfa, beta i gama zračenje) uporedi prodornosti alfa, beta i gama zračenja
* objasni zaštitu od nuklearne energije i radioaktivnog zračenja
* objasni šta je nuklearno zagađenje
* Zna važnost očuvanja životne sredine


Slušaju predavanje sa sajta učidoma.me
Izvlače teze iz udžbenika,
Odgovaraju na pitanja s nastavnih listića i rade prezentacije na temu atoma i radioaktivnosti.

Atomi
Radioaktivnost
Nuklearno zagađenje


PETAK
10.04.2020.7.


*       izračuna zapreminu tijela geometrijski pravilnog  i nepravilnog oblika, kao i  zapreminu tečnosti;
*       izmjeri masu tijela terazijama i digitalnom vagom;
*       odredi gustinu homogenog geometrijski pravilnog tijela.Slušaju predavanje sa na TV ili sajta.
Rade oglede i zadatke sa nastavnih listića i bloga nastavnice.


Inertnost
Prvi Njutnov zakon
Masa
Zapremina
Gustina


                                                        ZA PERIOD 13.04.2020. – 16.04.2020.


RAZRED I PREDMET:     Fizika 7,8,9. razred    NASTAVNIK/CI:         Marina Andrijević Petrović

DAN
Razred
ISHODI
AKTIVNOSTI
SADRŽAJ/POJMOVI
NAČIN KOMUNIKACIJE
PONEDELJAK
06.04.2020.
9.

*      navede osnovna obilježja glavnih tipova zvijezda
*      definiše šta je Mliječni Put
*      navede različite vrste galaksija
*      definiše šta je jato galaksija
*      objasni šta je nebula


Slušaju predavanje sa sajta učidoma.me
Analiziraju prezentacije na teme iz Astronomije.Sunčev sistem
Zvijezde
Planete

TV- uči doma 1,

10. viber grupa,


You Tube UČI DOMA,

2. Google classroom za 8,9 razredPONEDELJAK
06.04.2020.


8.

*      Razumije i samostalno umije da odredi period oscilovanja matematičkog i opružnog klatna

Rade zadatke iz zbirke i sa nastavnih listića.
Šalju nastavnici zadatke na provjeru.

Perioda oscilovanja matematičkog i opružnog klatna
SRIJEDA
08.04.2020.


8.

*      definiše šta je talas i razlikuje transverzalne od longitudinalnih  talasa
*      definiše talasnu dužinu talasa
*      odredi brzinu talasa kada su poznate njegova frekvencija i talasna dužina


Slušaju predavanje na TV-u.
Rade zanimljive zadatke sa nastavnih listića.
Analiziraju istraživačke radove.
Mehanički talasi
Amplituda
Talasna dužina

ČETVRTAK
09.04.2020.


9.


*      objasni nuklearnu fisiju i fuziju navede primjenu nuklearne energije
*      primijeni sadržaje obrazovno-vaspitnog ishoda V (Elementi atomske i nuklearne fizike) pri rješavanju istraživačkih i računskih  zadataka


Slušaju predavanje sa sajta učidoma.me
Odgovaraju na pitanja s nastavnih listića i analiziraju urađene prezentacije na temu Radioaktivnosti.

Atomi
Radioaktivnost
Nuklearno zagađenje
ZA PERIOD 21.04.2020. – 24.04.2020.

......

Нема коментара:

Постави коментар