U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

четвртак, 9. јануар 2014.

Притисак

Два тела идентичних димензија, различитих маса (дрвени и гвоздени квадар) на песку. Шта се дешава?
1
Два тела истих маса, постављени тако да имају различите додирне површине са подлогом. Шта се дешава?
2
У оба случаја различити су притисци на подлогу.
Закључци:
Што се сила распореди на већу површину то мање притиска подлогу.
220px-Opyt_s_gvozdyami_i_doskoy_v_peske220px-Opyt_s_gvozdyami_i_doskoy_v_peske_2
Ако је површина мања за исти учинак потребна је мања сила.
Уводимо нову физичку величину притисак, p.
Притисак је бројно једнак интезитету силе која делује нормално на јединицу површине коју притиска.
pritisak
p=F/S
 јединица је паскал
[Pa]=[N/m2]
Притисак чврстих тела
Свако тело врши притисак на подлогу услед своје тежине.
F=Q=mG
tezina
Притисак се кроз чврста тела преноси директно у правцу и смеру силе која делује.
Пример:
Површина плоче стола је 1m2, а површина све четири ноге стола је 100cm2. Сто има укупну тежину од 100N. Колики притисак врши сто ако се постави на: а) плочу, б) ноге?
Притисак течности и гасова
Паскалов оглед
на основу кога је дефинисао Паскалов закон:
Спољашњи притисак који делује на течности и гасове, преноси се подједнако у свим правцима.
tecnostpaskgaspaskal
Суд са два клипа
Притисак испод мањег клипа је p1=F1/S1, а испод већег је p2=F2/S2. На основу Паскаловог закона у стању равнотеже је p1=p2, тако да је
F1/S1=F2/S2, односно F1/F2=S1/S2 .
hidraulicnamasina
Интезитети сила на клиповима односе се као величине површина попречних пресека клипова.hidraulic
Примена: хидрауличне машине – преса, кочница, дизалица
presa
Хидростатички притисак
Три стаклене цеви затворене гуменом опном исто испупченом уколико су отвори на истом нивоу. Опна се деформише под дејством притиска који врши тежина течности у цеви.
Picture2
Хидростатички притисак
  • настаје због тежине течностиvoda
  • у течностима на истој дубини једнак је у свим правцимаprit1
  • расте са порастом дубинеsl2
Торичелијев оглед
Хидростатички притисак зависи од густине и висине стуба течности
p=ρ·g·h
Хидростатички парадокс
Хидростатички притисак не зависи од облика суда нити од масе течности у суду.
5
Спојени судови
spojeni sudovi
Закон спојених судова:
У спојеним судовима нивои исте течности налазе се у истој хоризонталној равни.
Примена
водовод
??????????????????????????????
 Picture4
либела
water-levelфонтана
Picture2
чајник
Picture3
преводница
Picture5
Атмосферски притисак
Аеростатички притисак се јавља у гасовима услед њихове тежине.
У затвореним судовима је незнатан.
Аеростатички притисак који се јавља као последица велике тежине 200km дебеле атмосфере назива се атмосферски притисак.atm pritisak
Услед деловања Земљине теже горњи слојеви ваздуха сабијају доње тако да је најгушћи најнижи слој ваздуха.
  • Влажан ваздух – притисак опада (водена пара лакша од ваздуха) и наговештава лети хладније, а зими топлије времеvreme
  • Сув ваздух – притисак расте и наговештава лети топло, а зими хладно време.
 Торичелијев оглед
Стаклена цев дужине 1m, са затвореним крајем напуњена је живом и загњурена у шири суд са живом. Истекло је мало живе и стуб је био висине 76cm (на нивоу мора). Изнад 76cm живе је скоро безваздушан простор – вакуум.
toriceli
Тада је pа=ρ·g·h=101 396Pa
Када би се оглед изводио на већој надморској висини pа би био нижи.
Нормалан атмосферски притисак је средњи годишњи притисак на нивоу мора.
За нормалан атмосферски притисак користи се јединица бар:
1bar=100000Pa
Нормалан атмосферски притисак код нас износи око 1,014bar или 1014mbar.
Барометри и манометри
Барометар
је инструмент за мерење атмосферског притиска
  • живин барометар: савијена цев са резервоаром поред које je скала
barometar1
  • метални барометар – анероид: угиба се еластична метална мембрана на коју је закачена  казаљка
aner
Манометар
је инструмент за мерење притисака мањих или већих од атмосферског
  • метални манометар – шупља кружна цев са једним затвореним крајемmanommetalni manometar
  • манометар са течношћу – цев у облику слова U где је један крај затворен или отворен крај, а други крај цеви је везан за суд са гасом чији притисак меримоmanometri

Нема коментара:

Постави коментар