U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

петак, 10. јануар 2014.

POKRENI SE, AKO ŽELIŠ DA KRENEŠ!

PODJELA ZADATAKA
Grupe su ranije formirane.
Unapred je pripremljen potreban materijal.
Vođa grupe čita uputstvo i zadatke svim članovima grupe.
UPUTSTVO ZA RAD
Pročitajte pažljivo svaki zadatak.
Dogovorite se na koji način ćete da uradite zadatke.
Pažljivo radite da ne bi došlo do neprijatnih situacija.
Na većem papiru nacrtajte ono što ste radili.
Napišite zaključke do kojih ste došli radeći svoje zadatke.
SREĆNO!
PRVA GRUPA
POTREBAN MATERIJAL
 • karton u obliku pravougaonika
 • automobil
 • parče materijala
ZADATAK
 1. Napravi strmu ravan i utvrdi kako se automobil krece po ravnoj podlozi, a kako na strmoj ravni.
 2. Nacrtaj putanju kretanja automobila (tačka – početni položaj; linija – putanja kojom se kreće telo; strelica – smer kretanja).
 3. Automobil pusti sa vrha kartona (strme ravni) i izmeri put koji je on prešao. Zatim preko kartona stavi platno, pusti automobil i izmeri put koji je prešao. Uporedi i objasni.
DRUGA GRUPA
POTREBAN MATERIJAL
 • lopta (manja i veća)
ZADATAK
 1. Baci loptu uvis, a zatim je uhvati rukama. Pusti loptu da padne pa pod, a zatim je uhvati rukama.
 2. Prikaži na koji način se lopta kreće (tačka – početni položaj; linija – putanja kojom se kreće telo; strelica – smer kretanja).
 3. Nacrtaj kredom liniju (početni položaj lopte). Stavi obe lopte na liniju i zakotrljaj ih. Koja lopta prelazi duži put ako na njih delujemo istom silom.
TREĆA GRUPA
POTREBAN MATERIJAL
 • loptica (lastiž na jednom kreju)
 • loptica-skočica
ZADATAK
 1. Drži u ruci jedan kraj lastiža i pomeraj lopticu. Pusti lopticu-skočicu na pod.
 2. Prikaži na koji način se loptice kreću (tačka – početni položaj; linija – putanja kojom se kreće telo; strelica – smer kretanja)
 3. Utvrdi da li će loptica-skočica više skakati ako je pustiš na zemlju sa 1m visine ili sa veće visine.
ČETVRTA GRUPA
POTREBAN MATERIJAL
 • dugmad iste veličine
 • konac
ZADATAK
 1. Provuci kroz rupicu dugmeta konac i veži ga. Drugi kraj konca veži na ofinger. Pokreni dugmad rukom.
 2. Prikaži na koji način se dugme kreće (tačka – početni položaj; linija – putanja kojom se kreće telo; strelica – smer kretanja)
 3. Napravi 3 klatna od dugmadi iste veličine i konca različite dužine. Pokreni klatna istom jačinom i objasni koje će se kretati najbrže a koje najsporije.
PETA GRUPA
POTREBAN MATERIJAL
 • sat
 • mlin za biber
 • dugmad različite veličine
ZADATAK
 1. Okreći kazaljke na satu. Okreći dršku na mlinu za biber, kao da melješ biber.
 2. Prikaži na koji način se kreću kazaljke i drška na mlinu za biber (tačka – početni položaj; linija – putanja kojom se kreće telo; strelica – smer kretanja).
 3. Od dugmadi različite veličine napravi tri klatna tako da im je dužina konca iste dužine. Utvrdi koje od njih će se kretati najsporije, a koje najbrže.

Нема коментара:

Постави коментар