U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

четвртак, 9. октобар 2014.

Majkl Faradej

faradej


Majkl Faradej je bio engleski fizičar i hemičar. Rođen je 22. septembra 1791. godine u Njungtonu. Značajan po mnogim naučnim otkrićima, prvenstveno u oblasti elektriciteta i magnetizma.
Život Majkla faradeja vrlo je zanimljiv i bogat doživljajima. Kao mlad knjigovezački radnik zainteresovao se za fiziku i odlučio da se bavi izučavanjem prirodnih pojava. najpre je radio u laboratoriji tada čuvenog engleskog hemičara Devija. Daroviti mladić bio je vrlo radoznao i dalje se sam usavršavao, neprekidno vršeći najraznoraznije fizičke i hemijske oglede. Otkrio je dva osnovna zakona elektrolize, tada je radio u Kiculovoj laboratoriji. Ovi zakoni su postali osnov elektrohemije i učenja o elektricitetu, a poznatu su kao Faradejevi zakoni elektrolize. Ovaj naučnik prvi je otkrio i vezu između magnetnog polja i svetlosti. Njegovo najznačajnije otkriće je poznati Feradejev zakon elektromagnetne indukcije koji je kasnije uvršćen i među Maskvelove osnovne jednačine elektrodinamike. Po Faradeju je dobila ime jedinica za merenje električnog kapaciteta – Farad (F), kao i rotacija ravni polarizacije svetlosti u magnetnom polju – Faradejev efekat.


Нема коментара:

Постави коментар